Kashash

  • Bozar

    vernissage & opening festival

  • Bozar

    Tuesday - Sunday 10:00 - 18:00 Thursday 10:00 - 21:00

Concept & Curation Alma Salem
Artists: Ammar Albeik, Khaled Akil, Khalil Younes, Abdullah Hakawati, Alma Salem

KASHASH in het Arabisch betekent colombofiel, duivenhouder of duivenliefhebber. Deze kunst en wetenschap wordt al 10.000 jaar beoefend in bijna alle delen van de wereld, en vooral in Damascus. De Syriërs hebben bijgedragen tot de substantiële verandering in de morfologie en het gedrag van de gedomesticeerde afstammelingen van de rotsduif, om te voorzien in hun behoeften aan voedsel, esthetische bevrediging en vermaak. Sinds 2011, het begin van de Syrische opstand, toont de verdwijning van verschillende duivenliefhebbers dat het Syrische luchtruim een maalstroom van vuur is geworden. De daken van de steden, voorheen bezet door kashash, dienen nu als uitkijkpunt voor allerlei vormen van gezag, als ze nog niet tot puin zijn herleid. Samen met Syrische kunstenaars en onderzoekers verkent curator Alma Salem de transcendente relatie van de Syriërs met hun steden, en belicht de traditionele Syrische praktijk van de duivenliefhebberij, de verhalen erachter en de plek in het Syrische collectieve geheugen. Kashash, haar kunst, haar kunstenaars, haar onderzoekers en haar duiven eisen de daken weer op als persoonlijke, intieme en spirituele populaire ruimtes. Voor Moussem Cities presenteert KASHASH een artistiek onderzoek, een installatie, een fototentoonstelling, korte documentaires en video.
KASHASH is ook een conceptuele ruimte waar kunstenaars en publiek elkaar kunnen ontmoeten, vrij van de beperkingen van geografische grenzen, tijdsgrenzen en censuur. Het stimuleert innovatieve digitale en virtuele kunstvormen en probeert het onzichtbare zichtbaar te maken. KASHASH roept op tot een vreedzaam Syrische luchtruim, vrij van vijandige oorlogsvliegtuigen. Een no-fly zone, een veilige zone en een groene zone om het bloedvergieten te stoppen. Door middel van kunst en dialoog wil KASHASH de stilte doorbreken en schoonheid, vrijheid, waardigheid en rechtvaardigheid voor alle Syriërs terugwinnen.
“KASHASH is een eerbetoon aan hen wiens breekbaarheid hun kracht is, die zoveel hebben geofferd om ons, de duiven, vrij door de lucht te laten zwerven; aan alle hoeders; aan de verschillende tinten van pijn verborgen tussen de kleuren van het Oker en het Goud… aan Damascus en zijn zeven lagen van Waarheid” - Alma Salem