Over Moussem Cities: Damascus

Met het jaarlijkse festival MOUSSEM CITIES richt Moussem Nomadisch Kunstencentrum samen met haar partners de blik op een metropool uit de MENA regio. Na edities rond Tunis, Beiroet en Casablanca neemt het festival in 2019 Damascus als uitganspunt.
Het spreekt voor zich dat deze editie om een andere aanpak en contextualisering vraagt. Damascus en Syrie, stad en land al bijna acht jaar in oorlog met een totaal ontwrichte samenleving en miljoenen mensen op de vlucht. Damascus, een stad met een wreed uit elkaar getrokken sociaal weefsel en een gebroken artistieke scene. Een stad waar talloze kunstenaars al dan niet gedwongen uit vertrokken. Een stad met een enorm rijke en cultureel diverse geschiedenis die tot voor kort met zijn artistieke dynamiek een toonaangevende rol speelde in de regio.
Moussem Cities zal Damascus niet pogen te normaliseren en bekijkt de geografische plaats met haar complexe actualiteit vanuit een andere invalshoek. In deze editie van het multidisciplinaire festival kijken we nog expliciter door de bril van de kunstenaar. Met voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, lezingen en gesprekken tonen we werk van een uitgewaaierde artistieke scene.
De ontwikkeling van dit programma kwam van meet af aan tot stand in samenwerking en in verregaande dialoog met de kunstenaars en culturele actoren die Damascus van binnen uit kennen, zij die er leefden en werkten, zij die deel uitmaken van die versplinterde artistieke scene of zij die er nog steeds in moeilijke omstandigheden met weinig bewegingsruimte werken. Het resulteerde in een unieke samenwerking met uitdagende en gelaagde projecten.
Moussem Cities Damascus kiest er voor om vanuit de regio te vertrekken en neemt zijn start in Beirut. De Libanese hoofdstad die vaak het enige toevluchtsoord voor Syrische kunstenaars is maar ook de plaats waar veel Syriërs toe veroordeeld zijn, in de onmogelijkheid verder te reizen of terug naar huis te keren. Moussem wil ook de aandacht vestigen op die kunstenaars in het zuid mediterane gebied die in moeilijke sociaal politieke omstandigheden werken en die door de politieke agenda van Europa en de landen uit de regio met hun verstrengde asielbeleid nog meer beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.
Moussem Cities kent geen politieke agenda en we willen geen antwoorden formuleren. Tegelijkertijd negeren we geenzins de actualiteit van de oorlog, de historie van het dictatoriale regime of de ellende die er in de regio als strijdveld voor geopolitieke belangen veroorzaakt wordt. Dat doen de kunstenaars ook niet die vastberaden zijn en die met hun werk een taal proberen te vinden voor de vele verhalen die ze meemaakten en die reflecteren op de gebeurtenissen in hun stad en land. Kunstenaars die veelal noodgedwongen over de wereld uitgezworven zijn en met hun werk getuigen van een ongelooflijke vitaliteit en verbeeldingskracht. We willen de pertinente stem van die kunstenaars laten spreken.

PARTNERS

Een programma van Moussem Nomadisch Kunstencentrum in nauwe samenwerking met Syrische culturele actoren Sana Yazigi, Alma Salem, Kinan Azmeh en Jumana Al-Yasiri, met EttijihatIndependent Culture, met onze Brusselse partners Lagrange Points, Bozar, Kaaitheater, Cinema Nova, Creative District, Globe Aroma en met Omnes vzw.

Ettijahat- Independent Culture
Ettijahat- Independent Culture is een Syrische culturele organisatie die eind 2011 is opgericht. Ettijahat wil de rol van onafhankelijke cultuur en kunst activeren in het proces van culturele, politieke en sociale verandering. Ettijahat probeert dit te bereiken door kunstenaars en culturele initiatieven te ondersteunen, door met jonge onderzoekers consensus en allianties op te bouwen tussen individuen en culturele instellingen, door kunst en kunstenaars te promoten via regionale en internationale platformen en door Syrische gemeenschappen, waar ze zich ook mogen bevinden, te helpen in de toegang tot cultuur en kunst.

Sana Yazigi
Sana Yazigi is grafisch vormgever en oprichter en hoofdredacteur van het project The Creative Memory of the Syrian Revolution. In 2013 richtte ze het initiatief ALWAN Therapie (voor Syrische vluchtelingen in Libanon) op. Ze was de stichter en hoofdredacteur van de eerste maandelijkse culturele agenda van Syrië, The Cultural Diary.

Jumana Al-Yasiri
Jumana Al-Yasiri woont en werkt in Parijs en is actief als manager voor de podiumkunsten, curator, schrijver en onderzoeker. Ze behaalde een BA in Theaterwetenschappen en een MA in Vergelijkende Literatuur. Ze was betrokken bij kunst- en cultuurorganisaties en -initiatieven, zoals Damascus Arab Capital of Culture 2008, het Young Arab Theatre Fund, het Morgenland Festival Osnabrück, het D-CAF festival in Cairo, en het Med Culture Programme, Beiroet and Beyond…

Alma Salem
Alma Salem is een internationaal gerenommeerde onafhankelijke curator en cultureel adviseur. Zij is de oprichtster van The Freedom Museum & van het hedendaagse curatoriaal platform Syria Sixth Space.

Kinan Azmeh
De in Damascus geboren klarinetvirtuoos Kinan Azmeh is wereldwijd bekend als solist, componist en improvisator, en als lid van YoYo Ma’s befaamde Silk Road Ensemble. Zijn volstrekt unieke geluid over verschillende muziekgenres heen krijgt nu snel internationale erkenning. Kinan is ook lid van de Algemene Vergadering van Ettijahat.

Lagrange Points
Lagrange Points is een in Brussel gevestigde organisatie met de missie om de Arabische cultuur te promoten via literatuur, muziek en kunst. Het doel is om op termijn een permanente boekenwinkel / cultural hub te vestigen met een brede selectie aan klassieke en hedendaagse seculiere Arabische literatuur, zowel in het Arabisch als in het Frans, Nederlands en Engels. Lagrange Points organiseert nu al literaire en culturele evenementen om jonge talenten te introduceren, onze vooroordelen over de Arabische wereld in twijfel te trekken en een gemeenschappelijke basis voor discussie te vinden. Lagrange Points wil de verschillende gemeenschappen in Brussel met elkaar verbinden en mensen dichter bij elkaar brengen in een open en ruimdenkend kader.

Omnes vzw
Omnes is een artistieke en sociale NGO onder leiding van Ali Nazir Ali die zich richt op uitwisseling tussen de EU en de MENA. Het doel van de organisatie is bruggen te slaan tussen culturen door burgers samen te brengen om vertrouwen op te bouwen en wederzijds begrip te stimuleren. Wij bevorderen kennis, erkenning en wederzijds respect tussen de religies en overtuigingen, culturen en waarden, met een basisgeloof in fundamentele vrijheid, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. We organiseren verschillende soorten artistieke activiteiten die bijdragen aan het realiseren van dit doel.

Globe Aroma
Het Brusselse Open Kunstenhuis Globe Aroma is een artistieke werk- en ontmoetingsplek die ruimte, tijd en ondersteuningbiedt aan nieuwkomers. Het is een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar dialoog, samenwerking, netwerkvorming, creatie en beleving centraal staan.

Cinéma Nova
Cinéma Nova, geopend in 1997 in hartje Brussel, is gewijd aan de onafhankelijke cinema. Beheerd door een collectief van vrijwilligers, is deze vzw binnen de audiovisuele wereld het referentiepunt geworden voor alternatieve, onconventionele of gewoonweg andere benaderingen. Nova is ook een ontmoetingsplaats met ruimte voor andere disciplines.

Kaaitheater
Het Kaaitheater, structurele partner van Moussem, is een podium voor dans, theater, performance, muziek en debat, verankerd in Brussel en met de blik op de wereld gericht. Sinds 1977 presenteren en coproduceren we werk van hedendaagse podiumkunstenaars. Van de jaren ‘80 tot nu, van lokaal tot internationaal, van repertoire tot experiment, van kleine tot grote zaal. Kunstenaars krijgen hier een parcours op lange termijn.
Overtuigd van het belang van kunst voor het welzijn van de mens, zoeken we de samenleving expliciet op. In de Brusselse kanaalzone – waar de wereldproblematiek in een notendop samenkomt – verbeelden en modelleren kunstenaars de stad van de toekomst.

BOZAR
Als oudste en grootste kunstenhuis van België wil het Paleis voor Schone Kunsten model staan voor het Europese cultuurhuis van de 21ste eeuw. Het overkoepelende culturele project BOZAR combineert de werking van een dynamisch concert- en tentoonstellingshuis met een ondersteunende multidisciplinaire werking. Vanuit die artistieke kernopdracht wil BOZAR verder uitgroeien tot een stimulerende agora voor cultuur-maatschappelijke ontwikkelingen.

Moussem Nomadisch Kunstencentrum

Moussem Nomadisch Kunstencentrum bevraagt de heersende artistieke canon en reflecteert over de gevolgen van de globalisering veroorzaakt door nieuwe en oude migratiestromen. In haar internationale werking focust Moussem op artiesten met een link naar of een openheid voor de MENA- regio. Moussem richt zich op een divers stedelijk publiek en kiest er bewust voor om haar activiteiten te integreren binnen reguliere kunsthuizen in Vlaanderen, Brussel en Europa. Moussem profileert zich als een internationaal kruispunt in het Vlaamse kunstenveld. Dit uit zich in de vele artistieke samenwerkingsverbanden.

Directeur: Mohamed Ikoubaân
Programmatie podiumkunsten: Cees Vossen
Artistiek medewerker & artist in residence: Dareen Abbas
Pers & communicatie: Patrick De Coster
Administratie: Kelly De Cock
Productie: Jeroen Deceuninck

info@moussem.be - +32(0)2 513.15.58 - www.moussem.be

LOCATIES

Lagrange Points (meeting point)

Ravensteingalerij 17-19 Galerie Ravenstein
1000 Brussels

lagrangepointsbrussels.com

Bozar

Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

www.bozar.be/nl

Kaaistudio's

O.L.V. Van Vaakstraat 81
1000 Brussel

kaaitheater.be

Globe Aroma

Moutstraat 26
1000 Brussel

globearoma.be

Cinema Nova

Arenbergstraat 3
1000 Brussel

nova-cinema.org

Station Beirut

Secteur 66, rue 90
Jisr El Wati - Beirut, Lebanon

www.stationbeirut.com